I løbet af de sidste 5-6 år er bisamrotten vandret over den dansk-tyske grænse og har nu etableret en fast bestand i Danmark. Formålet med mit specialeprojekt er at registrere, hvor langt bisamrotten er nået op i Jylland og hvordan dens spredning forløber. Derudover vil jeg se på, hvilke indvirkninger bisamrotten har på den danske natur.

Bisamrotte
 

Gå til hjemmesiden om Bisamrotten. Hvor man kan registrer sine observationer og læse om bisamrotten og dens forvekslinger.