Her er info om nogle af de projekter vi har kørende lige nu og projekter af ældre dato.

VADEHAVET PÅ TVÆRS

Dansk pattedyr atlas

Top

Nanna er forfatter sammen med Dorte Vind på bogen Vadehavet på tværs. Det er et samarbejde mellem Vadehavets Formidlerforum og Fiskeri- og Søfartsmuseets Forlag med støtte fra Aage V. Jensens Fonde.

Bogen er særligt rettet til folkeskolens mellemtrin og støtter det undervisningsmateriale, der findes på www.mitvadehav.dk.

Jens har taget en del af billederne i bogen, heriblandt det til forsiden.

Udgivet april 2009 af Fiskeri- og Søfartsmuseets Forlag

 

DANSK PATTEDYR ATLAS

Dansk pattedyr atlas

Top

Nanna har været forfatter på kapitlet om Bisamrotten (s. 126 –127).
Hvor det er den første samlede beskrivelse af udbredelsen af de danske pattedyr.
Deres udbredelse, biologi og levevis beskrevet og rigt illustreret med kort, tegninger og fotos. Værket er baseret på over 4000 frivilliges indsamling af data for samtlige 88 danske pattedyrarter.

Dansk Pattedyratlas er illustreret med fotos af dyrene, samt af deres levesteder.

Udgivet marts 2007 af Gyldendal i samarbejde med Naturhistorisk Museum Zoologisk Museum.

 

TRAFIK OG AFVÆRGNINGSFORANSTALTNINGER
(AFSLUTTET SPECIALE 2006)

Da der kommer flere og flere køretøjer i Danmark og hjortebestandene stiger i antal. Vil der givetvis fremkomme større problemer mht. trafikdræbte hjortevildt på de danske veje. Dette giver både problemer for hjortenes bestandsfordeling og antal og for bilisternes sikkerhed.

For at nedsætte denne konflikt imellem trafikken og den vilde fauna, skal der etableres afværgeforanstaltninger på udsatte steder. Der er meget kommercielt produceret afværgeudstyr, som blandt andet er indkøbt og brugt i Danmark, men er ikke testet videnskabeligt. Der er lavet et fåtal undersøgelser på dette område, både i Danmark og i udlandet.

Der er i øjeblikket ikke noget overblik over de forskellige udstyr der findes på markedet i dag. Heller ikke noget overblik over hvilke der er lavet videnskabelige effektivitets udredninger på. F.eks. Swareflex reflektors ineffektivitet, hvilken bruges mange steder i landet. Der vil i opgaven udfærdiges en litteratur udredning, der vil belyse dette.

Ud fra denne litteraturudredning vil der fremkomme eksempler på lovende afværgeudstyr, der endnu ikke er videnskabeligt undersøgt. Disse vil indgå i et kontrolleret videnskabeligt eksperiment, for at belyse deres virkning. Hvis tiden er til det, så kunne der udarbejdes en protokol til at teste afværgeudstyr i fremtiden.

 
BISAMROTTENS UDBREDELSE I DK (AFSLUTTET SPECIALE 2005)

I løbet af de sidste 5-6 år er bisamrotten vandret over den dansk-tyske grænse og har nu etableret en fast bestand i Danmark. Formålet med mit specialeprojekt er at registrere, hvor langt bisamrotten er nået op i Jylland og hvordan dens spredning forløber. Derudover vil jeg se på, hvilke indvirkninger bisamrotten har på den danske natur.

Læs specialet: Download PDF

 

 

 
EBELTOFT ZOO GUIDEBOG (2003)

En bog om dyrene i Ebeltoft zoo udarbejdet til formidlerne i parken. Bogen indeholder facts og oplysninger om dyrene på græssavannen, dyrene der fodres i løbet af dagen og mange, mange flere.

 

Se bogen:

Download PDF

BÆVERPROJEKT (2003)

En kritisk opgave, der ser på bævergenudsætningen i Danmark med udgangspunkt i de argumenter, der blev anvendt for og imod en genetablering af den danske bæver.

 

 

SOLFUGLEPROJEKT (2002)

Solfuglen er en nektarspisende spurvefugl, der bl.a. lever i det sydlige Afrika. Den ligner på mange måder kolibrien med sine flotte farver og kurvede næb, men adskiller sig dog alligevel på mange måder. Solfuglen er for det første noget større end kolibrien og kan derfor ikke hænge stille i luften. Desuden er solfuglens næb helt så specialiseret som kolibriens, hvilket betyder, at den kan bestøve flere forskellige slags blomster.

Solfugleprojektet er vore fælles bacheloropgave, der omhandlede hvilke blomster solfuglen bestøvede i hvilke områder. Dette kom der mange spændende resultater ud af.